ניתן להשיג אביזרים נילווים כגון: מכשירי חיתוך, ספוג שמחור, ספי אלומניום, דבקים, לבעלי מקצוע או התקנה עצמית.